نرم افزار فراویو (Fara view)

نرم افزار فراویو (Fara view)

پخش زنده : دارد

بازپخش : دارد

اسکرین شات : دارد

ضبط کلیپ : دارد

کنترل دوربین PTZ : دارد

انتقال صدای دو طرفه : دارد

امکان کنترل warmlight دوربین : ندارد

نمایش دوربین در حالت sub-stream و main-stream : دارد

انتقال تصویر IP/ P2P : هردو

نرم افزار Fara View، یک نرم افزار انتقال تصویر ( P2P و IP Static ) برای محصولات آپتینا و آلباترون سری Z می باشد و قابلیت هایی چون : ارائه تصاویر زنده و بازپخش، کنترل PTZ و … را فراهم می سازد. همچنین میتوان با استفاده از این برنامه کلیپ‌ها را به راحتی ضبط کرد و اسکرین شات تهیه کرد. این برنامه قابلیت نمایش دوربین ها در حالت sub-stream و main-stream را نیز داراست.

نرم افزار فراویو (Fara view)

پخش زنده : دارد

بازپخش : دارد

اسکرین شات : دارد

ضبط کلیپ : دارد

کنترل دوربین PTZ : دارد

انتقال صدای دو طرفه : دارد

امکان کنترل warmlight دوربین : ندارد

نمایش دوربین در حالت sub-stream و main-stream : دارد

انتقال تصویر IP/ P2P : هردو

نرم افزار Fara View، یک نرم افزار انتقال تصویر ( P2P و IP Static ) برای محصولات آپتینا و آلباترون سری Z می باشد و قابلیت هایی چون : ارائه تصاویر زنده و بازپخش، کنترل PTZ و … را فراهم می سازد. همچنین میتوان با استفاده از این برنامه کلیپ‌ها را به راحتی ضبط کرد و اسکرین شات تهیه کرد. این برنامه قابلیت نمایش دوربین ها در حالت sub-stream و main-stream را نیز داراست.

نرم افزار فراویو (Fara view)

پخش زنده : دارد

بازپخش : دارد

اسکرین شات : دارد

ضبط کلیپ : دارد

کنترل دوربین PTZ : دارد

انتقال صدای دو طرفه : دارد

امکان کنترل warmlight دوربین : ندارد

نمایش دوربین در حالت sub-stream و main-stream : دارد

انتقال تصویر IP/ P2P : هردو

نرم افزار Fara View، یک نرم افزار انتقال تصویر ( P2P و IP Static ) برای محصولات آپتینا و آلباترون سری Z می باشد و قابلیت هایی چون : ارائه تصاویر زنده و بازپخش، کنترل PTZ و … را فراهم می سازد. همچنین میتوان با استفاده از این برنامه کلیپ‌ها را به راحتی ضبط کرد و اسکرین شات تهیه کرد. این برنامه قابلیت نمایش دوربین ها در حالت sub-stream و main-stream را نیز داراست.