•  قابل اطمینان و بدون آلارم خطا
  •  تشخیص و پردازش دیجیتال با دو سنسور و حسگر دوگانه – در خلاف جهت یکدیگر
  •   با قابلیت تشخیص حیوانات خانگی تا وزن 40 کیلوگرم با استفاده از ترکیب نوری پیشرفته و تکنولوژی پردازش دیجیتال
چشمی تشخیص حرکت
چشمی تشخیص حرکت

دارای میدان دید 11*11 متر و زاویه دید 90 درجه