• قابلیت تشخیص حرکت دیجیتال دوگانه – دارای دو چشم
  • تشخیص حیوانات تا وزن 40 کیلوگرم
  • پوشش مقاوم در برابر ضربه و حرارت
  • قابلیت عملکرد دردمای -35 تا 50 درجه سانتی گراد
  • قاب عایق بندی شده با واشر لاستیکی
  • لنز محافظت شده در برابر اشعه UV
  • تطبیق خودکار با دمای محیط
  • دارای مد ذخیره سازی انرژی پس از دو بار تشخیص حرکت به مدت 3 دقیقه
چشمی تشخیص حرکت