مگنت درب بی سیم دزدگیر پارادوکس دارای دو زون  DCT10

  • با قابلیت استفاده به عنوان دو نوع زون:
  1. زون بی سیم
  2. زون با سیم
  • فرکانس 433MHz – 868MHz
  • دارای سوئیچ تمپر جهت اطلاع از باز شدن و یا دستکاری
  • ابعاد:  12.4cm x 4.5cm x 3.3cm
  • برد بی سیم در محیط مسکونی عمومی :

– 35 متر با MG6250
– 70 متر با   RTX3 , MG5050 , MG5000

مگنت درب بی سیم دزدگیر

سنسور مگنت بی سیم DCT10 جهت حفاظت از ورودی یا خروجی شامل درب ها یا پنجره ها می باشد که در صورت باز شدن درب یا پنجره تحریک خواهد شد.