چشم دزدگیرACORD

AC-500

چشم دزدگیر PRO

9to16Vdc/Vcc.31mA

سیرن پیزو

6-12VDc / 200MA / alarm sound / 220 db
SPS

سیرن پیزو دتکتوری

SAHA

دتکتور دزدگیری

Genius

قاب بلندگو

فلزی

قاب بلندگو

پلاستیکی

بلندگو دزدگیر

کابل دو زوج

سنسور ضربه

SPS

ریموت دزدگیر

SPS

باتری 4.5 آمپر

باتری 7 آمپر